poniedziałek, 16 maja 2016

A jak dzielimy wydatki?

Wydatki konsumpcyjne- wydatki ponoszone na bieżące potrzeby rodziny. Są to pieniądze przeznaczane na: żywność, ubranie, meble, rachunki, wycieczki, bilety do teatru

Wydatki inwestycyjne- wydatki, które w przyszłości przyniosą korzyści finansowe. Należą do nich wydatki na: kurs językowy, kurs prawa jazdy, ubezpieczenie na życie rodziców, zakup papierów wartościowych, lokal z przeznaczeniem na dzierżawę

poniedziałek, 10 sierpnia 2015

Struktura wydatków gospodarstw domowych w Polsce

 Z badań przeprowadzonych przez GUS wynika, że prawie połowa wydatków związana jest z żywnością oraz użytkowaniem mieszkania i nośnikami energii. Duży procent stanowią także wydatki na transport. Niestety najmniej wydajemy na edukację.

Budżet domowy - definicja

Budżet domowy - plan finansowy, uwzględniający wszystkie dochody i wydatki gospodarstwa domowego

sobota, 27 czerwca 2015

Koszt alternatywny

Gospodarstwo domowe wiąże się ściśle z podejmowaniem decyzji. Często musimy dokonywać wyboru i z czegoś rezygnować. Wszystko to, z czego rezygnujemy, aby uzyskać coś innego, przy założeniu ograniczoności zasobów, nosi miano koszta alternatywnego bądź koszta utraconych korzyści.

Gospodarstwo domowe - definicja

 Gospodarstwo domowe - jedna lub wiele osób, które wspólnie mieszkają, osiągają wspólne dochody oraz współdecydują o wkładzie pracy i wydatkach na zaspokojenie potrzeb jednostkowych oraz zespołu jako całości